Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 251 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 19-10-2017

Odliczenie VAT z faktury od kancelarii prawniczej

Otrzymałam z kancelarii prawnej, z którą mam podpisaną umowę na świadczenie usług doradczych, fakturę VAT za koszty zastępstwa procesowego (sądowe odzyskanie należności ). Te koszty zapłacił mój kontrahent w trybie egzekucji komorniczej. Jak należy potraktować taką fakturę, czy jest jednocześnie przychodem i kosztem, i w jakich kwotach: netto czy brutto?Czy mogę odliczyć VAT od takiej faktury?

Mając na uwadze brzmienie wskazanych niżej przepisów ustawy updof powiedzieć należy, że koszty zastępstwa procesowego, którymi obciążyła nas kancelaria prawna, stanowią koszt uzyskania przychodów. Zostały one bowiem poniesione w celu odzyskania należności od dłużnika, co wpływ na zachowanie kondycji finansowej źródła przychodów (poniesione w celu zachowania lb zabezpieczenia źródła).

W kolejności powiedzieć należy, że koszty te, które sąd zasądził w wyroku i które zostały ściągnięte od dłużnika przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego, stanowią dla nas przychód z działalności.

Odnosząc brzmienie niżej wskazanych przepisów ustawy VAT do zapytania o możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury kancelarii prawniczej powiedzieć najpierw należy, że odliczeniu podlega ten podatek, który jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Owe związanie może mieć charakter bezpośredni z wykonywanymi czynnościami - nabyliśmy coś aby to sprzedać w ramach dostaw lub wykonania konkretnych usług. Ale też związanie to może mieć związek pośredni (tzw związek funkcjonalny), co ma miejsce wówczas, gdy podatek jest związany z naszą działalności gospodarczą, w ramach której wykonujemy czynności podlegające opodatkowaniu. Tak właśnie jest w przypadku usług prawniczych. Z tego też względu w naszym przypadku przysługuje nam prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawa prawna :

art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 - 8, art. 86 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 28-07-2017

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00