Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 980 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 18-11-2017

Badania kierowców zawodowych

Ile ważne jest badanie psychoruchowe?

Termin ważności badań psychotechnicznych zależy od celu tego badania.

Badania psychotechniczne kierowców zawodowych są ważne 5 lat, a w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia - 30 miesięcy (art. 39 k ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1907 ze zm.). Pierwsze badanie wykonuje się przed egzaminem kwalifikacyjnym. Z kolei kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierujący tramwajem, instruktorzy oraz egzaminatorzy wykonują badania psychologiczne co 5 lat, do 65 roku życia, a po ukończeniu 65 roku życia muszą wykonywać takie badania corocznie. Ustawy o transporcie drogowym nie stosuje się jednak do przewozów pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób licząc razem z kierowcą w przypadku niezarobkowego przewozu drogowego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Tak więc kierowcy samochodów służbowych używanych na potrzeby własne firmy nie podlegają pod jej regulacje, tak samo jak osoby, które prowadzą samochód w celach służbowych. Muszą natomiast poddawać się badaniom lekarskim wymaganym dla ogółu pracowników.

Badania osób, które prowadzą samochód w celach służbowych (kurier, przedstawiciel handlowy, wyjeżdżający w delegację) oraz operatorów maszyn (wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów, ładowarek, żurawi, maszyn drogowych).

Prowadzenie samochodu przez ww. osoby stanowi jeden ze sposobów wykonywania pracy. Okoliczność tę musi uwzględniać lekarz medycyny pracy podczas badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Osoby, które w związku z zadaniami służbowymi prowadzą samochód, niezależnie od tego, czy prywatny czy służbowy, w skierowaniu na badania musze mieć wskazane, że kierują samochodem. Dodatkowo, zakres badań, jakim podlegają te osoby w związku z przeprowadzanymi badaniami okresowymi, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.7.2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.). Zgodnie z tym aktem, w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie m.in. stanu psychicznego. Może uznać, że konieczna jest specjalistyczna konsultacja psychologiczna. Dlatego nie można określić terminu ważności badań psychotechnicznych ww. pracowników.

Podstawa prawna:

§ 4 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250)

art. 39 k ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2016, poz. 1907 ze zm.)

Ewa Drzewiecka - doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa z prawa pracy. Absolwent studiów podyplomowych HR Business Partner.

Data publikacji: 2017-07-28

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00