Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 251 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 19-10-2017

Faktura korygująca dla syndyka z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste

Pytanie dotyczy następującego stanu faktycznego. Dnia 23.02.2017 r. zostało wydane postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z o.o. - wieloletniego dłużnika Miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zawiera w sobie podatek VAT w stawce 22%. W związku z tym, w marcu wystawiona została faktura VAT za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017. Nabywcą a także odbiorcą faktury była Spółka z o.o. w Upadłości a dokument został wysłany do Syndyka Masy Upadłości. Miasto jest zobowiązane do odprowadzenia podatku VAT za miesiąc, w którym nastąpi zapłata, a w przypadku jej braku najpóźniej do końca roku. W miesiącu sierpniu Syndyk Masy Upadłości dokonała wpłaty za okres od dnia ogłoszenia upadłości do końca roku. W chwili obecnej na karcie rozliczeniowej Spółki z o.o. w Upadłości widnieje niedopłata równa wartości części opłaty należnej za okres od 01.01 2017 r. do 22.02.2017 r. włącznie ( plus odsetki za zwłokę). Czy w takiej sytuacji Miasto powinno uznać wpłatę Syndyka za właściwą i wystawić fakturę korygującą za okres przed upadłością na Spółkę z o.o., a na okres od ogłoszenia upadłości na Spółkę z o.o. w Upadłości?

Mając na uwadze odpowiednie przepisu niżej wskazanej ustawy uGN powiedzieć najpierw muszę, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ustalana jest na cały rok w określonej wysokości. Stąd też na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy VAT powiedzieć muszę, że skoro na okoliczność tejże rocznej opłaty wystawiono fakturę, to zapłata przez syndyka jedynie części tej opłaty nie jest podstawą do uznania, że jest to opłata we właściwej wysokości, w związku z którą można by było wystawić fakturę korygującą.

Podstawa prawna:

art. 19a ust. 3, art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) - ustawa VAT,

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) - uGN

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-09-26

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00