Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 251 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 19-10-2017

Czy zastępca kierownika komórki organizacyjnej ma prawo do godzin nadliczbowych

Czy zastępcę kierownika należy traktować na równi z kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej w zakresie art. 1514 § 1 i § 2. Kodeksu Pracy. Czy zastępcy kierownika przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

Od 1.1.2004 r. przepis art. 1514 § 1 i § 2 k.p. nie dotyczy już zastępców kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Dlatego zastępcy kierownika nie należy traktować na równi z kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej. Zatem zastępcy kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej przysługuje prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Gdyby zastępcy mieli być objęci ww. przepisem, to byliby wyraźnie wskazani, tak jak to ma miejsce w przypadku definicji pracowników zarządzających zakładem pracy (art. 128 § 1 pkt 2 k.p.).

Ważne! Komentatorzy kodeksu pracy są jednomyślni w zakresie prawa zastępców kierowników jednostek organizacyjnych do wynagrodzenia wraz z dodatkiem z tytułu pracy w nadgodzinach.

Podstawa prawna:

art. 1514 § 1 i § 2 i 128 § 1 pkt 2ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666)

Ewa Drzewiecka - doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa z prawa pracy. Absolwent studiów podyplomowych HR Business Partner.

Data publikacji: 2017-09-28

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00